Zasady uczestnictwa

Na organizowanych przeze mnie wydarzeniach obowiązują ściśle określone zasady. Większość z nich zawarta jest w Regulaminie natomiast powiem kilka słów m.in. o współpracy z modelkami.

IMG_0085

Każde zdjęcie, które wychodzi pod szyldem Baśniowe Warsztaty/Plenery Fotograficzne z Końmi przechodzi przed publikacją weryfikację. Nasze zdjęcia są dlatego takie dobre bo wszyscy biorący udział w sesji (modelki, fotografowie, styliści i wizażyści) mają wobec siebie naprawdę duże wymagania. Pracujemy tylko z najlepszymi i dbamy wspólnie o nasz wizerunek. Od każdej nowej osoby, która chce uczestniczyć w tego typu wydarzeniach wymagamy tego samego – każdy przecież chce żeby zdjęcia zrobione na plenerze i warsztatach były doskonałe.

Czy jest weryfikacja? Brzmi groźnie ale polega jedynie na tym, że zdjęcia wysyłane są do modelek przez publikacją w internecie do akceptacji. Zatrudniam tylko profesjonalne modelki, a wiadomo, że każdemu można zrobić fatalne zdjęcie – chcemy uniknąć sytuacji stresowych 🙂 Czasami modelki mają uwagi, mogą pomóc niedoświadczonemu fotografowi w osiągnięciu lepszego efektu, ale raczej nie są czepialskie. Nawet jeśli ktoś nie ma doświadczenia w fotografowaniu modelek czy w obróbce ma szansę zrobić dobre zdjęcia z naszą pomocą. Szanujemy się zatem wzajemnie i razem dążymy do powstawania coraz lepszych zdjęć 🙂

Umowa zawiera zawiera fragment odnoszący się do powyższej zasady:

Fotograf nabywa prawa autorskie do wykonanych zdjęć, ale publikowane w portfolio i na forach mogą być tylko te, które zostaną zaakceptowane przez Modelki.

Każde zdjęcie umieszczone w sieci powinno zostać opatrzone opisem z nazwą wydarzenia Baśniowe Warsztaty/Plener Fotograficzny z Końmi i odnośnikiem do strony www Organizatora www.annasychowicz.pl lub https://www.facebook.com/fotografia.sychowicz/.

Modelka nabywa prawa do publikacji wykonanych przez Fotografa zdjęć i może wykorzystywać swoje zdjęcia w celu prezentacji własnego wizerunku, a w szczególności w katalogach i na stronach internetowych mających charakter prezentacyjny oraz mediach drukowanych, zobowiązując się jednocześnie do wyraźnego podania nazwiska lub pseudonimu i/lub adresu strony internetowej Fotografa.

Fotograf oraz Organizator warsztatów ma prawo wykorzystać zdjęcia w celach prezentacji własnej twórczości oraz dorobku Baśniowych Warsztatów/Plenerów z Końmi, a w szczególności na stronach internetowych i folderach, w prospektach dotyczących własnych prac i prac Uczestników. Modelka wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jej wizerunku w tych celach.

Wykorzystując zdjęcia Modelka zobowiązuje się do wskazania imienia i nazwiska/pseudonimu Fotografa.

Wykorzystując zdjęcia Fotograf zobowiązuję się do wskazania imienia i nazwiska/pseudonimu Modelki

Kolejną ważną ważną zasadą jest szacunek do innych uczestników wydarzenia. Nie akceptujemy wchodzenia sobie w kadr – dbamy o naszych Uczestników i staramy się aby każdy miał „5 minut” dla siebie sam na sam z modelką. Kiedy fotografujemy w grupie nie siedzimy sobie na plecach – trzeba pamiętać aby zostawić każdemu fotografującemu trochę przestrzeni.  Jeśli ktoś z Was mimo tego zapisu będzie miał kłopot wystarczy podejść do mnie i powiedzieć, a zrobię miejsce dla każdego.

Pomagamy sobie wzajemnie! Na spotkaniach są osoby bardziej i mniej doświadczone. Ale najlepsze są te momenty kiedy uczestnicy wymieniają się własnymi spostrzeżeniami i metodami fotografowania – nie bójcie dzielić się wiedzą! 🙂

Regulamin

Informacje zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 par. 1 kc, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

 1. Organizator
  • zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu Warsztatów/Plenerów lub ich odwołania. Zwrot należności nastąpi w ciągu 7 dni roboczych. W przypadku zmiany terminu możliwe jest przeniesienie opłaty na wskazany termin.
  • nie odpowiada za straty materialne uczestników powstałe podczas wydarzenia, jeśli nie powstały z winy Organizatora,
  • zastrzega sobie możliwość wykonania reportażu fotograficznego podczas wydarzenia i opublikowania go na stronie www.annasychowicz.pl.
  • zastrzega sobie prawo do wprowadzenia niewielkich zmian programu, zmian osób pozujących, wizażystów etc.
  • ma prawo usunąć z wydarzenia Uczestnika, który nie podporządkowuje się regulaminowi bez zwrotu zapłaty za wydarzenie,
 2. Uczestnik
  • ma obowiązek podporządkować się regulaminowi oraz instrukcjom organizatorów w trakcie trwania zajęć
  • oświadcza, iż zezwala na bezpłatne zamieszczanie swoich fotografii, powstałych w trakcie zajęć, w galerii dostępnej na stronie www.annasychowicz.pl oraz na stronach promujących tę działalność
  • ma obowiązek podpisać z modelkami oraz Organizatorem umowę określającą warunki wykorzystania fotografii powstałych w czasie trwania wydarzenia
  • uczestnik ma prawo umieścić w sieci i wykorzystywać tylko te zdjęcia, które zostaną zaakceptowane przez Organizatora wydarzenia. 
  • ma obowiązek wszystkie zaakceptowane zdjęcia prezentowane w internecie opatrzyć opisem „Zdjęcie zostało wykonane na Baśniowych Warsztatach Fotograficznych” lub w przypadku Pleneru „Zdjęcie zostało wykonane na Baśniowym Plenerze Fotograficznym” z linkiem do fanpage Organizatora www.facebook.com/fotografia.sychowicz lub www.annasychowicz.pl celem wskazania, że powstały właśnie na nich.
  • Na zajęciach praktycznych i teoretycznych obowiązuje zakaz spożywania alkoholu.
 3. Opłaty
  • Rezerwacja miejsca na wydarzenie odbywa się poprzez dokonanie wpłaty zadatku, niezwłocznie po złożeniu zgłoszenia poprzez wiadomość mailową. Nr konta zostanie podany zainteresowanym uczestnikom na ich prośbę. Uczestnik zobowiązany jest podać w tytule przelewu: swoje imię, nazwisko, telefon i adres @.  Zadatek zabezpiecza Organizatora na wypadek, gdyby uczestnik mimo deklarowanej chęci uczestnictwa w danym wydarzeniu, nie wywiązał się z tego zobowiązania. W procesie rezerwacji miejsca na wydarzeniu decydującym kryterium jest kolejność uiszczenia pełnej opłaty.
  • W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z Warsztatów zadatek nie będzie zwracany.
  • Pełna opłata za kurs musi być dokonana najpóźniej 7 dni  przed planowanym rozpoczęciem zajęć. W przypadku niewpłynięcia środków w określonym terminie, na miejsce danej osoby zostanie zapisana inna osoba, a zadatek przepadnie.
  • Podane na stronie kwoty są cenami netto. Na życzenie wystawiamy faktury Vat
  • Złożenie zgłoszenia lub dokonanie opłaty za wydarzenie  równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu.