Fotografia psów – ceny

Cena sesji dla psa/psów (zdjęcia eksterierowe, portret, ruch i zwykłe spacerowe również z właścicielem, sesje miotów)

  • 600 zł  –  do 1,5h/10 zdjęć poddanych obróbce

Sesje stylizowane z właścicielem

  • Cena sesji, w której skład wchodzi jedna stylizacja 1h (Teresin) 1000 zł/10 zdjęć
  • Cena sesji, w której skład wchodzi jedna stylizacja 0,5h (Teresin) 500 zł/5 zdjęć

Poza tym:

  • Dojazd – 1,50zł/km
  • 50 zł dodatkowe zdjęcia

© 2022 Anna Sychowicz All rights Reserved Any use without permission of the author is prohibited