Ofelia


I z kwiecistymi trofeami swymi
Wpadło w toń biedne dziewczę…4