Samoyedy Loco i Franco – sesja psów

Samoyedy Loco i Franco – sesja psów

Loco (Ilidian Princes Of The Universe) & Franco (Sniego Elfas Autumn?s Storm of Harmony)