Wilczak Czechosłowacki – sesja w pałacu

Wilczak Czechosłowacki – sesja w pałacu

Zdjęcia zostały wykonane przy okazji pleneru fotograficznego “Zabytki w obiektywie” zorganizowanego przez Fundację Twoje Dziedzictwo.

Wilczaki Wierzba i Rogu Wilczy Duch w pałacu w Bożkowie.